Over MuzieKLokaal

12096001_170179466656832_6588865638038814447_n  IMG_0261

Alle drie de basisscholen uit Krimpen aan de Lek (de Floraschool, Prinses Ireneschool en de Wegwijzer) doen mee met een bijzonder project: MuzieKLokaal. Dit project is een initiatief van Muziekvereniging Crescendo en Stichting Muziekschool Krimpen aan de Lek. Gezamenlijk willen zij kinderen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met het bespelen van een muziekinstrument om zo samen muziek te kunnen maken.

Samen muziek maken is namelijk niet alleen leuk, het is ook goed voor de ontwikkeling van kinderen. Muziekonderwijs draagt bij aan het doorzettingsvermogen, de sociale vaardigheden, de motoriek en de talentontwikkeling van kinderen. Ook Koningin Máxima heeft zich dat gerealiseerd. Als erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs gaat zij zich samen met onder andere Joop van den Ende en minister Jet Bussemaker de komende vijf jaar inzetten voor meer muziek in de klas. Het doel is alle kinderen in de basisschoolleeftijd kennis te laten maken met muziek. Om dit te kunnen realiseren zullen muzieklessen een vast onderdeel moeten worden van het lesaanbod op basisscholen.

De Koningin zet zich al sinds 2011 in voor het bevorderen van muziekonderwijs voor kinderen. Voor haar veertigste verjaardag heeft zij het initiatief genomen om het programma ‘Kinderen Maken Muziek’ te starten. Het Oranjefonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie hebben de opdracht gekregen om in het kader van dit programma projecten te ondersteunen die kinderen de mogelijkheid bieden om samen muziek te maken en een muziekinstrument te leren bespelen.

MuzieKLokaal is één van de projecten die de komende twee schooljaren meedoet met ‘Kinderen Maken Muziek’. Voor de basisscholen in Krimpen aan de Lek betekent dit dat alle kinderen uit groep 3 en 4 iedere week muziekles  krijgen van een professionele muziekdocent van de muziekschool (Muziek in de Klas).

In groep 5 t/m 8 wordt de muzikale kennismaking voortgezet en krijgen de kinderen de mogelijkheid om ook zelf een instrument te leren bespelen. Vanaf begin oktober worden er in alle groepen oriëntatielessen  gegeven voor 7 verschillende instrumenten: de klarinet, de dwarsfluit, de trompet, de bariton, de trombone, de hoorn en het slagwerk. De kinderen krijgen de mogelijkheid om iedere week in kleine groepjes de instrumenten uit te proberen.

Na afloop van de oriëntatielessen kunnen de leerlingen ervoor kiezen om zich in te schrijven voor naschoolse instrumentale lessen. Zij kunnen dan een keuze maken uit één van de instrumenten uit de oriëntatiefase. De rest van het schooljaar krijgen zij in groepjes les op hun instrument.

MuzieKLokaal wordt de komende twee jaar ondersteund door het Oranjefonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie in het kader van het initiatief ‘Kinderen maken Muziek’. Daarnaast heeft het het Leerorkest verschillende instrumenten uit hun instrumentendepot ter beschikking gesteld. Ook de Rabobank Krimpenerwaard zorgt voor financiële ondersteuning door middel van een bijdrage uit het Stimuleringsfonds.